Ereğli Haberleri

Ereğli Haberleri

19 Ocak 2018 Cuma
Facebook上的新闻和广告拦截
扎克伯格宣布,该网站将被重新编辑,以减少广告,新闻和促销活动。.
Kategori : Dünya
12 Ocak 2018 20:29
 
Facebook上的新闻和广告拦截

扎克伯格宣布,该网站将被重新编辑,以减少广告,新闻和促销活动。.
Facebook的创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)宣布,该网站即将改变,以减少广告,新闻和促销活动。扎克伯格说,不是广告和新闻内容,更多的是,家人和朋友分享将出现在头版。
位于Facebook页面的份额,扎克伯格说:“用户,即一般内容,新闻,促销,服务新闻源广告我们aldık.ver在缺乏娱乐的目的他的方向通知页面无形的私人股份而已,我们觉得也正在关注对人们的幸福负责被动的方式。阅读文章或观看视频,无论多么富有启发性和娱乐性,即使他们可能不利于人民。因此,我们将在我们如何建立Facebook的一个重要的变化“
Facebook shàng de xīnwén hé guǎnggào lánjié
zhā kè bó gé xuānbù, gāi wǎngzhàn jiāng bèi chóngxīn biānjí, yǐ jiǎnshǎo guǎnggào, xīnwén hé cùxiāo huódòng.
Facebook de chuàngshǐ rén mǎkè·zhā kè bó gé (Mark Zuckerberg) xuānbù, gāi wǎngzhàn jíjiāng gǎibiàn, yǐ jiǎnshǎo guǎnggào, xīnwén hé cùxiāo huódòng. Zhā kè bó gé shuō, bùshì guǎnggào hé xīnwén nèiróng, gèng duō de shì, jiārén hé péngyǒu fēnxiǎng jiāng chūxiàn zài tóu bǎn.
Wèiyú Facebook yèmiàn de fèn'é, zhā kè bó gé shuō:“Yònghù, jí yībān nèiróng, xīnwén, cùxiāo, fúwù xīnwén yuán guǎnggào wǒmen aldık.Ver zài quēfá yúlè de mùdì tā de fāngxiàng tōngzhī yèmiàn wúxíng de sīrén gǔfèn éryǐ, wǒmen juédé yě zhèngzài guānzhù duì rénmen de xìngfú fùzé bèidòng de fāngshì. Yuèdú wénzhāng huò guānkàn shìpín, wúlùn duōme fùyǒu qǐfā xìng hé yúlè xìng, jíshǐ tāmen kěnéng bù lìyú rénmín. Yīncǐ, wǒmen jiàng zài wǒmen rúhé jiànlì Facebook de yīgè zhòngyào de biànhuà “

Okunma : 47
Gündem haberleri
Ereğli Belediyesinde Görev Değişimi
16 Ocak 2018 Okunma: 16230 Ulusal Haberler
Sakın Yola Çıkmayın
18 Ocak 2018 Okunma: 8263 Gündem
Çöken tavanın altında kaldı
17 Ocak 2018 Okunma: 7565 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın